28.12. ENDOFRO(C)K 2018

Pozývame všetkých rockerov a spriaznené duše na symbolické ukončenie roku 2018.
Veríme, že sa zíde skvelá partia a potiahneme až do rána a spoločne poriadne hlasno zabékame